Hockeytown Blog FAQ

Akým spôsobom blog používa cudzie zdroje?

Texty alebo zdroje, ktoré sú v niektorých článkoch blogu citované alebo parafrázované, sú zosumarizované na konci všetkých takýchto článkov pod označením "podklady". V zápise figuruje názov zdroja, meno jeho autora, dátum vydania a iné podrobnosti o vydaní. Zápis citovaného zdroja (napr. jeho názov) môže byť skrátený. Medzi použité podklady nie sú zaraďované elementárne informácie zo štatistických databáz, ponúkajúcich osobné údaje o hokejistoch, ich štatistiky, dátumy a výsledky zápasov. Takto využívanými databázami sú štatistická databáza NHL.com, Game Log NHL.com, databáza HockeyDB.com a databáza HockeyReference.com.

Informácie, ktoré sú na tomto blogu citované alebo parafrázované, sú využívané v únosnej miere, tvoria zanedbateľnú časť pôvodných zdrojov a zanedbateľnú časť zverejňovaných článkov. Citované sú vybrané výroky iných osôb a autorov, citlivé alebo menej známe údaje a tvrdenia, prípadne konkrétne čísla a fakty, u ktorých sa týmto preukazuje, že ich pôvodcom je iná osoba.

Podklady zosumarizované na konci článkov sú tiež možnosťou, ako zistiť a posúdiť rozdiely medzi vlastným obsahom a prínosom autora tohto blogu a podkladovými materiálmi, ktorých autorom je iná osoba.

Kam siaha spolupráca blogu? Kde všade možno informácie nájsť?

Niektoré články boli v minulosti uverejnené na blogu Red Wings Corner na SlovakNHL.sk. Blog je od prechodu na novú adresu (hockeytownblog.sk) nekomerčným projektom slúžiacim na vzdelávacie a prezenčné účely. Vydané elektronické knihy sú vedené v Slovenskej národnej knižnici v Martine a Univerzitnej knižnici v Bratislave, prípadne v ďalších štátnych inštitúciách na Slovensku.

Komu patria uverejnené fotografie?

U každej fotografie zverejnenej na tomto blogu je uvedené meno alebo názov jej autora alebo vlastníka. Na blogu sú využívané voľne šíriteľné fotografie podľa príslušných podmienok voľných licencií, ktoré určili ich vlastníci a fotobanky, vlastné fotografie, ďalej fotografie uverejnené so súhlasom ich autorov / vlastníkov a fotografie iných autorov. Fotografie iných autorov sú využívané v zmysle vlastného presvedčenia o dodržaní doktríny čestného použitia ("fair use") podľa stanov amerického zákona o autorských právach.

S výnimkou vlastných fotografií, všetky ostatné uverejnené fotografie sú vlastníctvom iných osôb. Autorské práva na uverejnené fotografie iných osôb patria uvedeným vlastníkom fotografií a nie autorovi tohto blogu, ani blogu Hockeytown Blog. Pokiaľ ste na tomto blogu našli svoju fotografiu, ktorej uverejnenie podľa vás nedodržiava licenčné podmienky, alebo fotografiu, ktorá je podľa vás v rozpore s doktrínou čestného použitia ("fair use"), a neželáte si, aby sa na blogu ďalej zobrazovala, kontaktujte ma, prosím, a predmetná fotografia bude z blogu odstránená.

Má blog práva na uverejňovanie videí?

Videá, ktoré možno na tomto blogu nájsť, nie sú uložené na blogu Hockeytown Blog, ale na videoserveroch, ktoré ich uverejňujú. Blog všetky videá iba zdieľa, nepublikuje vlastné videá. Väčšina zdieľaných videí pochádza zo servera YouTube.

Môžem kopírovať články tohto blogu?

Umiestňovanie textov na iné stránky, ich rozširovanie tlačou a inými médiami je možné iba s písomným súhlasom autora. Texty môžu byť v únosnej miere parafrázované alebo citované a môžu byť použité pre nezištné vzdelávacie účely. Texty nesmú byť použité na komerčné účely. Rovnaké podmienky platia pre zverejnené elektronické knihy.


Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Neváhajte a kontaktujte ma.