Hockeytown Blog FAQ

Akým spôsobom Hockeytown Blog používa cudzie zdroje?

Texty a zdroje, ktoré sú v niektorých článkoch blogu citované a parafrázované, sú zosumarizované na konci všetkých takýchto článkov pod označením "podklady". V zápisoch figuruje názov zdroja, meno jeho autora, dátum vydania a iné podrobnosti o vydaní. Zápis citovaného zdroja, napr. jeho názov, môže byť skrátený. Medzi použité podklady nie sú zaraďované elementárne informácie zo štatistických databáz, ponúkajúcich osobné údaje o hokejistoch, ich štatistiky, dátumy a výsledky. Takto využívanými databázami sú štatistická databáza NHL.com, Game Log NHL.com, databáza HockeyDB.com a databáza HockeyReference.com. Medzi použité podklady nie sú zaraďované ani pokročilé štatistiky a iné verejne dostupné dáta z dátovej analytiky.

Hockeytown Blog upozorňuje na použité podklady zámerne, hoci v praxi iných stránok o ľadovom hokeji a NHL je takýto postup skôr vzácnosťou. Hockeytown Blog však dbá na prísne dodržiavanie autorského zákona a slúži na vzdelávacie a prezentačné účely. Takáto prax je dôležitá pre to, aby blog mohol vystupovať ako legitímna súčasť pracovného portfólia jeho autora.

Informácie, ktoré sú na tomto blogu citované alebo parafrázované, sú využívané v únosnej miere, tvoria zanedbateľnú časť pôvodných zdrojov a zanedbateľnú časť zverejňovaných článkov. Citované sú vybrané výroky iných autorov, citlivé a menej známe údaje a tvrdenia, prípadne konkrétne čísla, u ktorých sa týmto preukazuje, že ich pôvodcom je iná osoba.

Podklady zosumarizované na konci článkov sú tiež možnosťou, ako zistiť a posúdiť rozdiely medzi vlastným obsahom a prínosom autora a podkladovými materiálmi, ktorých autorom je iná osoba.

Uvedené podmienky platia aj pre články externých autorov.

Kam siaha spolupráca blogu? Kde všade možno informácie nájsť?

Niektoré články boli v minulosti uverejnené na blogu Red Wings Corner na SlovakNHL.sk. Blog je od prechodu na novú adresu (hockeytownblog.sk) nekomerčným projektom slúžiacim na vzdelávacie a prezentačné účely. Vydané elektronické knihy sú vedené v Slovenskej národnej knižnici v Martine a Univerzitnej knižnici v Bratislave, prípadne v ďalších štátnych inštitúciách na Slovensku.

Komu patria uverejnené fotografie?

U každej fotografie na tomto blogu je uvedené meno alebo názov jej autora a / alebo vlastníka. Na blogu sa využívajú voľne šíriteľné fotografie podľa príslušných podmienok voľných licencií, určených ich vlastníkmi a fotobankami, vlastné fotografie, fotografie uverejňované so súhlasom ich autorov / vlastníkov a fotografie iných autorov. Fotografie iných autorov sa využívajú v zmysle dodržiavania doktríny čestného použitia (fair use) podľa amerického zákona o autorských právach.

S výnimkou vlastných fotografií, všetky ostatné uverejnené fotografie sú vlastníctvom iných osôb. Autorské práva na uverejnené fotografie iných osôb patria uvedeným vlastníkom fotografií a nie autorovi tohto blogu, ani blogu Hockeytown Blog.

Pokiaľ ste na tomto blogu našli svoju fotografiu, ktorej uverejnenie podľa vás nedodržiava licenčné podmienky jej voľného zdieľania alebo využívania, alebo fotografiu, ktorá je podľa vás v rozpore s doktrínou čestného použitia (fair use) podľa amerického zákona o autorských právach, a neželáte si, aby sa na tomto blogu ďalej zobrazovala, kontaktujte ma, prosím.

Má Hockeytown Blog práva na uverejňovanie videí?

Videá zobrazované na blogu nie sú uložené na blogu Hockeytown Blog, ale na videoserveroch, ktoré ich uverejňujú a umožňujú ich zdieľanie. Blog videá iba zdieľa, nezverejňuje vlastné videá. Väčšina zdieľaných videí pochádza zo servera YouTube.

Môžem kopírovať články tohto blogu?

Umiestňovanie textov na iné stránky, ich rozširovanie tlačou a / alebo inými médiami je možné iba s písomným súhlasom autora. Texty môžu byť v únosnej miere parafrázované alebo citované, pokiaľ sú použité k nezištným vzdelávacím účelom. Texty nesmú byť používané na komerčné účely.

Uvedené podmienky platia aj pre zverejnené elektronické knihy a články externých autorov.


Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Neváhajte a kontaktujte ma.
© Martin Užák, Hockeytown Blog, 2009 – 2021

Umiestňovanie textov na iné stránky, ich rozširovanie tlačou a inými médiami je možné iba s písomným súhlasom autora.

Hockeytown Blog je nekomerčný projekt slúžiaci na vzdelávacie a prezentačné účely. Fotografie, ktoré nie sú vlastníctvom autora blogu, sú na blogu používané k nezištným redakčným účelom a k nezištnému novinárskemu spravodajstvu a publicistike v súvislosti s udalosťami, ktoré sú pre verejnosť zaujímavé a hodné zaznamenania v zmysle dodržania doktríny čestného použitia ("fair use") podľa amerického zákona o autorských právach. Napriek tomu, ak na tomto blogu nájdete svoju fotografiu, o ktorej si myslíte, že u nej nebola dodržaná licenčná schéma o možnostiach jej voľného zdieľania a využívania, alebo fotografiu, o ktorej si myslíte, že je v rozpore s doktrínou čestného použitia ("fair use") podľa amerického zákona o autorských právach, a neželáte si, aby sa na tomto blogu ďalej zobrazovala, kontaktujte ma, prosím.