Externí autori

Juraj Kováč

David Němec

Petr Šilhavý


Píšte pre Hockeytown Blog!

Hockeytown Blog ponúka slovenským a českým autorom možnosť publikovať kvalitné a jedinečné články za finančnú odmenu.

Hockeytown Blog v súčasnosti akceptuje jedinečné články o pokročilých (rozšírených) štatistikách od erudovaných autorov v oblasti dátovej analytiky.

Hockeytown Blog neakceptuje články preložené z iného jazyka, neoriginálne články, články nízkej informatívnej úrovne, články obsahujúce nepodložené informácie, zavádzajúce články, články od priaznivcov a voľnočasových autorov, články domácich a zahraničných tlačových agentúr, PR články, články porušujúce autorský zákon a doktrínu čestného použitia (fair use) podľa amerického zákona o autorských právach, reportáže bez osobnej účasti, úryvky.

Detaily: Píšte pre Hockeytown Blog!

Poďakovanie

Počas prvých troch rokov svojej existencie Hockeytown Blog spolupracoval s rôznymi vybranými autormi, ktorí významne prispeli k tvorbe niektorých jedinečných článkov. Spolupráca s ďalšími autormi sa odvtedy stala samozrejmosťou, táto sedmička si však zasluhuje verejnú zmienku a poďakovanie za ochotu a nezištnosť v samotných počiatkoch:

Debbie Hopkins, Sarah Lindenau, Bruce MacLeod, Chuck Pleiness, Brendan Savage, Carl Schoenfield, Matthew Wuest