Externí autori

Juraj Kováč

Petr Šilhavý


Píšte pre Hockeytown Blog!

Ak by ste chceli na tomto blogu publikovať, píšte na e-mail alebo Facebook pre podrobnosti.

Externí autori sú za každý svoj článok zverejnený na blogu Hockeytown Blog platení.

Odmena za vašu prácu dohodou. Odmena sa vypláca v eurách, českých korunách, amerických dolároch alebo librách. Platobný systém PayPal je vítaný.

Neprijímame články preložené z iného jazyka, neoriginálne články, články nízkej informatívnej úrovne, články obsahujúce nepodložené informácie, zavádzajúce články, články priaznivcov a voľnočasových autorov, články domácich a zahraničných tlačových agentúr, PR články, články porušujúce autorský zákon a doktrínu čestného použitia (fair use) podľa amerického zákona o autorských právach, reportáže bez osobnej účasti, úryvky, noticky, recenzie.


Poďakovanie

Počas prvých troch rokov svojej existencie Hockeytown Blog spolupracoval s rôznymi vybranými autormi, ktorí významne prispeli k tvorbe niektorých jedinečných článkov. Spolupráca s ďalšími autormi sa odvtedy stala samozrejmosťou, táto sedmička si však zasluhuje verejnú zmienku a poďakovanie za ochotu a nezištnosť v samotných počiatkoch:

Debbie Hopkins, Sarah Lindenau, Bruce MacLeod, Chuck Pleiness, Brendan Savage, Carl Schoenfield, Matthew Wuest.