Externí autori

Marek Duľa (1)

Juraj Kováč (14)

Sarah Lindenau (2)

David Němec (1)

Petr Šilhavý (2)

Oskar Turcsányi (1)

Matthew Wuest (4)


Poďakovanie

Počas prvých troch rokov svojej existencie Hockeytown Blog spolupracoval s rôznymi vybranými autormi, ktorí významne prispeli k tvorbe niektorých jedinečných článkov. Spolupráca s ďalšími autormi sa odvtedy stala samozrejmosťou, toto kvarteto si však zasluhuje verejnú zmienku a poďakovanie za ochotu a nezištnosť v samotných počiatkoch:

Debbie Hopkins, Bruce MacLeod, Chuck Pleiness, Carl Schoenfield
© Martin Užák, Hockeytown Blog, 2009 – 2021

Umiestňovanie textov na iné stránky, ich rozširovanie tlačou a inými médiami je možné iba s písomným súhlasom autora.

Hockeytown Blog je nekomerčný projekt slúžiaci na vzdelávacie a prezentačné účely. Fotografie, ktoré nie sú vlastníctvom autora blogu, sú na blogu používané k nezištným redakčným účelom a k nezištnému novinárskemu spravodajstvu a publicistike v súvislosti s udalosťami, ktoré sú pre verejnosť zaujímavé a hodné zaznamenania v zmysle dodržania doktríny čestného použitia ("fair use") podľa amerického zákona o autorských právach. Napriek tomu, ak na tomto blogu nájdete svoju fotografiu, o ktorej si myslíte, že u nej nebola dodržaná licenčná schéma o možnostiach jej voľného zdieľania a využívania, alebo fotografiu, o ktorej si myslíte, že je v rozpore s doktrínou čestného použitia ("fair use") podľa amerického zákona o autorských právach, a neželáte si, aby sa na tomto blogu ďalej zobrazovala, kontaktujte ma, prosím.