Mrázek, Tatar a ich známky za sezónu 2016/17

MARTIN UŽÁK | 29.07.2017 

Užívatelia komunitnej stránky Detroit Red Wings CZ & SK mali tento týždeň možnosť oznámkovať dvojicu Petr Mrázek, Tomáš Tatar za predvedené výkony v sezóne 2016/17.


Tomáš Tatar, Petr Mrázek (Paul Sancya, Associated Press; koláž: Hockeytown Blog)


Známkovanie prebiehalo v období od 25. do 28. júla. Zo zozbieraných známok bola u oboch hráčov vypočítaná priemerná známka, ktorá bola zaokrúhlená na výslednú známku. Na porovnanie boli doplnené známky vybraných novinárov.

Výsledky známkovania sú nasledovné:

Petr Mrázek

 • priemerná známka: 3,05
 • výsledná známka: 3
 • Ted Kulfan: 4
 • Helene St. James: 3
 • Ansar Khan: 4

   Tomáš Tatar

   • priemerná známka: 2,03
   • výsledná známka: 2
   • Ted Kulfan: 2
   • Helene St. James: 2
   • Ansar Khan: 2

   Ako je vidieť, lepšie bol ohodnotený Tomáš Tatar (výsledná známka 2). Jeho výkony v sezóne 2016/17 rovnako oznámkovala aj trojica beat writerov Detroit Red Wings: Ted Kulfan z denníka The Detroit News, Helene St. James z denníka Detroit Free Press a Ansar Khan zo servera MLive.

   Petr Mrázek bol ohodnotený výslednou známkou 3. Túto známku mu pridelila aj Helene St. James. Ted Kulfan a Ansar Khan boli vo svojom známkovaní prísnejší a Mrázek od nich dostal známku 4.

   Do známkovania na komunitnej stránke sa zapojilo 54 užívateľov, ktorí uviedli 65 známok. Ďalších viac ako 200 užívateľov stránky na známkovanie zareagovalo, ale žiadnu známku neudelili.

   Pokiaľ vás známkovanie hráčov alebo iné aktualizácie stránky Detroit Red Wings CZ & SK minuli a chcete to zmeniť, navštívte profil stránky a prispôsobte si možnosti pod ikonkou "sledujem".


   Známkovanie z predošlých sezón: 2015/16 | 2014/15 | 2013/14
   © Martin Užák, Hockeytown Blog, 2009 – 2021

   Umiestňovanie textov na iné stránky, ich rozširovanie tlačou a inými médiami je možné iba s písomným súhlasom autora.

   Hockeytown Blog je nekomerčný projekt slúžiaci na vzdelávacie a prezentačné účely. Fotografie, ktoré nie sú vlastníctvom autora blogu, sú na blogu používané k nezištným redakčným účelom a k nezištnému novinárskemu spravodajstvu a publicistike v súvislosti s udalosťami, ktoré sú pre verejnosť zaujímavé a hodné zaznamenania v zmysle dodržania doktríny čestného použitia ("fair use") podľa amerického zákona o autorských právach. Napriek tomu, ak na tomto blogu nájdete svoju fotografiu, o ktorej si myslíte, že u nej nebola dodržaná licenčná schéma o možnostiach jej voľného zdieľania a využívania, alebo fotografiu, o ktorej si myslíte, že je v rozpore s doktrínou čestného použitia ("fair use") podľa amerického zákona o autorských právach, a neželáte si, aby sa na tomto blogu ďalej zobrazovala, kontaktujte ma, prosím.