Anthony Mantha vynikol v moderných štatistikách

JURAJ KOVÁČ | 13.06.2020

V každom mužstve nájdeme hráčov, ktorí sú nasadzovaní vo veľkom množstve minút, nastupujú v rozhodujúcich fázach zápasu a zodpovednosť za úspech či neúspech leží hlavne na ich pleciach. V dátovej analytike slúžia k porovnaniu spoluhráčov v rôznych metrikách v rovnakej hernej činnosti relatívne štatistiky. Mohli ste sa s nimi stretnúť aj v predchádzajúcich článkoch pod skratkou "Rel". Práve tieto štatistiky odhaľujú hráčov, ktorí výraznejšie vyčnievajú nad svojimi spoluhráčmi.

Doteraz ste sa na tomto blogu mohli stretávať s relatívnou tímovou štatistikou. Ukazuje nám, ako sa tímu vedie s konkrétnym hráčom na ľade a bez neho. Problémom však je, že je ťažké izolovať výkon hráča, ktorý je často nasadzovaný s rovnakým spoluhráčom. Ďalší problém predstavuje sila tímu, pretože tá má vplyv na oboch stranách hodnotenia. Inými slovami: dobrí hráči v najhorších tímoch sa optikou tejto štatistiky môžu javiť lepšie ako dobrí hráči v lepších tímoch.

Tým sa dostávame k hráčovi, ktorý v tejto sezóne dominoval v relatívnych štatistikách v rámci celej NHL najvýraznejšie zo všetkých, ale čo je ešte dôležitejšie, nestratil sa dokonca ani pri prísnejšom, modernejšom zhodnotení. Bol ním Anthony Mantha, krídelník Detroit Red Wings.


Anthony Mantha (Kirthmon F. Dozier, Detroit Free Press)


Mantha bol v tejto sezóne najlepším hráčom v NHL spomedzi 531 hodnotených hráčov s minimálne 500 odohratými minútami pri hre piatich proti piatim vo všetkých kľúčových relatívnych štatistikách. Na prvom mieste celej ligy skončil v relatívnych ukazovateľoch RelCF% (podiel všetkých streleckých pokusov) s hodnotou +10,57; RelSF% (podiel striel na bránku) s hodnotou +9,7; RelGF% (podiel gólov) s hodnotou +26,13; RelxGF% (podiel očakávaných strelených gólov) s hodnotou +15,08; RelSCF% (podiel príležitostí na skórovanie) s hodnotou +13,36 i RelHDCF% (podiel príležitostí na skórovanie z tých najnebezpečnejších miest) s hodnotou +18,40. To všetko znamená, že Mantha najvýraznejšie v celej NHL vyčnieval nad svojimi spoluhráčmi.

Mantha však nastupoval v dobre fungujúcom útoku s Dylanom Larkinom a Tylerom Bertuzzim a zároveň v jednoznačne najhoršom tíme ligy, kde bol rozdiel medzi tými lepšími a horšími hráčmi výrazný. To sú dôvody, prečo je výpočet týchto relatívnych štatistík skreslený.

Pre odbúranie skreslenosti relatívnych štatistík prišiel hokejový analytik David Johnson, od augusta 2017 zamestnanec Calgary Flames, s relatívnou štatistikou spoluhráčov (v angl. Teammate Relative Statistics, v skratke RelTM). Tieto štatistiky už pozerajú za hranicu relatívnych metrík tímu a miesto porovnania vybraného hráča s celým tímom izolujú výkon hráča porovnaním jeho čísel so všetkými jeho individuálnymi spoluhráčmi. Kľúčom pri výpočte je zahrnutie výkonu hráča na ľade i priemer všetkých jeho spoluhráčov, keď daný hráč na ľade nebol.

Tieto zmodernizované relatívne štatistiky teda výkon hráča neskresľujú ako pri porovnaní s celým tímom a dokážu lepšie vystihnúť jeho vplyv. V prípade Manthu to znamená, že v tomto modernom ponímaní viac nie je zvýhodnený tým, že nastupoval v dobre fungujúcom útoku, a ani tým, že hral v zlom tíme, kde bol rozdiel medzi tými lepšími a tými horšími hráčmi často priepastný.

Čo je prekvapujúce, postavenie Manthu v ligovom hodnotení sa ani po tejto modernej úprave veľmi nezmenilo a s výnimkou jednej štatistiky v NHL skutočne dominoval.

Mantha dosiahol pri hre piatich proti piatim pri prepočte na 60 minút hry (526 hodnotených hráčov s 500 a viac odohratými minútami) RelTM C+-/60 (rozdiel Corsi) o hodnote 14,93 (prvé miesto v NHL); RelTM S+-/60 (strely) o hodnote 9,25 (prvé miesto); RelTM G+-/60 (góly) o hodnote 1,52 (tretie miesto) či RelTM xGF+-/60 (očakávané strelené góly) o hodnote 1,05 (prvé miesto).

Mantha teda výrazne vyčnieval nad spoluhráčmi aj pri prísnejšom hodnotení, kedy sa bral do úvahy jeho odohratý čas so všetkými spoluhráčmi a porovnanie výkonov spoluhráčov s ním, keď na ľade nebol. Jeho čísla boli aj pri takomto zhodnotení výborné a zaradili ho na čelo súťaže. Dokázali jeho kvality, hoci bol schovaný v jednoznačne najhoršom mužstve NHL.

Okrem toho sa patrí spomenúť, že ani jeden z 22 detroitských hráčov, s ktorými Mantha v tejto sezóne odohral pri hre piatich proti piatim minimálne 20 minút, nemal horšie CF% (Corsi - podiel streleckých pokusov pre tím) s ním ako bez neho. To znamená, že pre ofenzívu tímu i hru každého spoluhráča bol mimoriadne prínosný. Red Wings s ním na ľade vyprodukovali až o 20 % viac striel oproti ligovému priemeru, no keď na ľade nebol, vyprodukovali až o 21 % menej striel.

Popri tradičnom skautingu, založenom na "očnom teste", a ďalších základných a rozšírených dátach je model relatívnej štatistiky spoluhráčov ďalším nástrojom, ktorý môžeme využívať pri hodnotení výkonnosti konkrétneho hráča. Bol to pritom detroitský útočník Anthony Mantha, kto bol v tomto smere v tejto sezóne NHL najlepší.

Red Wings musia už len dúfať, že tento nebezpečný hokejista dokáže zostať celú sezónu zdravý a bude tak môcť ešte viac zvýrazniť svoje nesporné kvality.

© Martin Užák, Hockeytown Blog, 2009 – 2021

Umiestňovanie textov na iné stránky, ich rozširovanie tlačou a inými médiami je možné iba s písomným súhlasom autora.

Hockeytown Blog je nekomerčný projekt slúžiaci na vzdelávacie a prezentačné účely. Fotografie, ktoré nie sú vlastníctvom autora blogu, sú na blogu používané k nezištným redakčným účelom a k nezištnému novinárskemu spravodajstvu a publicistike v súvislosti s udalosťami, ktoré sú pre verejnosť zaujímavé a hodné zaznamenania v zmysle dodržania doktríny čestného použitia ("fair use") podľa amerického zákona o autorských právach. Napriek tomu, ak na tomto blogu nájdete svoju fotografiu, o ktorej si myslíte, že u nej nebola dodržaná licenčná schéma o možnostiach jej voľného zdieľania a využívania, alebo fotografiu, o ktorej si myslíte, že je v rozpore s doktrínou čestného použitia ("fair use") podľa amerického zákona o autorských právach, a neželáte si, aby sa na tomto blogu ďalej zobrazovala, kontaktujte ma, prosím.