Jurčo, Mrázek, Tatar a ich známky za sezónu 2015/16

MARTIN UŽÁK | 07.08.2016

Užívatelia komunitnej stránky Detroit Red Wings CZ & SK mali tento týždeň možnosť oznámkovať trojicu Tomáš Jurčo, Petr Mrázek, Tomáš Tatar za predvedené výkony v sezóne 2015/16.


Zľava doprava: Tomáš Tatar, Petr Mrázek, Tomáš Jurčo (Detroit Red Wings, Denver; 26.02.2016)


Známkovanie prebiehalo v období od 1. do 6. augusta. Zo zozbieraných číselných známok bol u každého hráča vypočítaný priemer, z ktorého bola odvodená výsledná známka. Výsledná známka vznikla zaokrúhlením priemeru smerom nadol (ak na desatinnom mieste bola hodnota 1 až 4), alebo smerom nahor (ak na desatinnom mieste bola hodnota 5 až 9). Na porovnanie boli doplnené známky od vybraných novinárov.

Výsledky známkovania sú nasledovné:


(Martin Užák, Hockeytown Blog; 07.08.2016)


Ako je vidieť, užívateľmi bol najlepšie ohodnotený Petr Mrázek (priemerná známka 2). Jeho výkony v sezóne 2015/16 rovnako oznámkovala aj trojica beat writerov Detroit Red Wings - Ted Kulfan z denníka The Detroit News, Helene St. James z denníka Detroit Free Press a Ansar Khan zo servera MLive.

Hodnotenia užívateľov u útočníka Tomáša Tatara určili výslednú známku 2. Táto známka sa podstatne líši od známok, ktorými Tatara ohodnotili Kulfan, St. James a Khan. St. James mu dokonca udelila najhoršiu známku (päťku od nej dostal aj Gustav Nyquist) a tak ako Kulfan a Khan, aj ona to odôvodnila tým, že Tatar neurobil veľký krok vpred a nestal sa ťahúňom, ako sa to od neho očakávalo.

Najhoršiu výslednú známku dostal Tomáš Jurčo. Užívatelia stránky ho ohodnotili známkou 4, čo je identická známka, akú mu udelili Kulfan a Khan. St. James bola u Jurča miernejšia a udelila mu známku 3.

Do známkovania na komunitnej stránke sa zapojilo 43 užívateľov, ktorí uviedli 59 známok. Ďalších viac ako 300 užívateľov stránky na známkovanie zareagovalo, ale žiadnu známku neudelili.

Pokiaľ vás známkovanie hráčov Red Wings alebo iné aktualizácie stránky Detroit Red Wings CZ & SK minuli a chceli by ste to zmeniť, pod ikonkou "páči sa mi to" / "tohle se mi líbí" si nastavte prijímanie upozornení.
© Martin Užák, Hockeytown Blog, 2009 – 2021

Umiestňovanie textov na iné stránky, ich rozširovanie tlačou a inými médiami je možné iba s písomným súhlasom autora.

Hockeytown Blog je nekomerčný projekt slúžiaci na vzdelávacie a prezentačné účely. Fotografie, ktoré nie sú vlastníctvom autora blogu, sú na blogu používané k nezištným redakčným účelom a k nezištnému novinárskemu spravodajstvu a publicistike v súvislosti s udalosťami, ktoré sú pre verejnosť zaujímavé a hodné zaznamenania v zmysle dodržania doktríny čestného použitia ("fair use") podľa amerického zákona o autorských právach. Napriek tomu, ak na tomto blogu nájdete svoju fotografiu, o ktorej si myslíte, že u nej nebola dodržaná licenčná schéma o možnostiach jej voľného zdieľania a využívania, alebo fotografiu, o ktorej si myslíte, že je v rozpore s doktrínou čestného použitia ("fair use") podľa amerického zákona o autorských právach, a neželáte si, aby sa na tomto blogu ďalej zobrazovala, kontaktujte ma, prosím.