K (ne)skloňovaniu celých názvov klubov NHL

MARTIN UŽÁK | 17.08.2015

Minulý týždeň bol na tomto blogu načatý problém lingvisticky správneho prepisu mien a priezvisk ruských hokejistov z azbuky do českého alebo slovenského jazyka. V podobnom duchu je vedený aj tento článok, ktorý upozorňuje na fenomén skloňovania či neskloňovania celých názvov klubov NHL.


Pokiaľ o NHL čítate v českom alebo slovenskom jazyku, často môžete natrafiť na kostrbaté skloňovanie celých názvov klubov NHL. České a slovenské médiá, ako aj mnohí českí a slovenskí fanúšikovia si pri skloňovaní celých názvov jednotlivých klubov NHL nelámu hlavu a skloňujú ich podľa vlastného podstatného mena, ktorým je v tomto prípade názov mesta alebo štátu, v ktorom klub sídli.

Pri skloňovaní podľa vlastného podstatného mena vznikajú napr. takéto tvary:

"hráči Detroitu Red Wings" / "hráme s Detroitom Red Wings"

Celý názov každého klubu NHL je v českom a slovenskom jazyku tzv. viacslovným názvom. Skloňovanie týchto viacslovných názvov je závislé od toho, ako sa vžijú pri používaní v tom ktorom jazyku. Niekedy sa skloňuje iba druhá alebo posledná časť názvu, inokedy sa skloňuje iba prvá, alebo aj prvá časť. Niektoré ďalšie viacslovné názvy sú zasa priveľmi komplikované alebo neznáme, takže sú svojím spôsobom nesklonné. Takisto názvy, ktoré sú v pôvodnom jazyku uvedené v množnom čísle, sa obvykle ponechávajú nesklonné.

Jazykoveda okrem toho hovorí, že úplne neznáme alebo komplikované cudzie geografické alebo iné názvy je niekedy lepšie ponechať v základnom tvare, ktorý sa neskloňuje, pretože pri ich skloňovaných tvaroch by sa mohla ťažšie rekonštruovať ich základná podoba. Môže ísť o tzv. nezdomácnené slová alebo názvy, ktoré sa vyznačujú tým, že sú čiastočne alebo úplne nesklonné, takže je vhodné ich písať v pôvodnej podobe.

Typickým príkladom nezdomácnených cudzích slov sú vlastné mená, zemepisné názvy a iné názvy, ktoré sa čiastočne alebo vôbec neskloňujú. Z hokejovej oblasti možno uviesť napr. denníky Washington Post či Detroit Free Press, časopis The Hockey News, alebo tlačovú agentúru Associated Press.

Celé názvy klubov NHL sú tvorené vlastným podstatným menom a následným podstatným menom, ktoré je až na niekoľko málo výnimiek uvedené v množnom čísle. Všetky tieto názvy sú viacslovné, pričom u niektorých menej známych alebo vžitých názvov platí, že pri ich skloňovaní sa ťažšie rekonštruuje ich základná podoba. To v konečnom dôsledku znamená, že celé názvy klubov NHL by sa v českom alebo slovenskom jazyku po správnosti nemali skloňovať, a mali by byť uvádzané v základnom tvare.

Na túto skutočnosť prihliada aj blog Hockeytown Blog, na ktorom sa celé názvy klubov NHL v zmysle uvedených zásad principiálne neskloňujú. Tento trend je typický aj pre Časopis ProHockey, najväčší európsky magazín o NHL, vychádzajúci vo Švédsku, Fínsku, Česku a na Slovensku. Ojedinele sa objavuje aj na niektorých iných webových stránkach o NHL a v niektorých článkoch českých a slovenských tlačových agentúr.

Podstatou neskloňovania celých názvov klubov v českom a slovenskom jazyku je, že skloňovanie pôvodného tvaru sa pri doslovnom preklade opiera o prídavné meno, ktoré vzniká z vlastného podstatného mena.

Pri neskloňovaní celého názvu klubu NHL vznikajú takéto tvary:

"hráči Detroit Red Wings" / "hráme s Detroit Red Wings"

Pokiaľ sa tieto tvary preložia, vznikajú zmysluplné vety s dôrazom na prídavné meno:

"hráči detroitských Červených krídel" / "hráme s detroitskými Červenými krídlami"

Pokiaľ sa však celé názvy klubov NHL skloňujú podľa vlastného podstatného mena, ako je to uvedené na začiatku tohto článku, pri doslovnom preklade nevznikajú zmysluplné vety, ale takéto krkolomné tvary:

"hráči Červených krídel Detroitu" / "hráme s Červenými krídlami Detroitom"

Z týchto dôvodov je neskloňovanie anglických názvov klubov NHL v českom a slovenskom jazyku vhodné až vítané, a aj keď to na prvý pohľad môže pôsobiť zvláštne, je to gramaticky správny postup.
© Martin Užák, Hockeytown Blog, 2009 – 2021

Umiestňovanie textov na iné stránky, ich rozširovanie tlačou a inými médiami je možné iba s písomným súhlasom autora.

Hockeytown Blog je nekomerčný projekt slúžiaci na vzdelávacie a prezentačné účely. Fotografie, ktoré nie sú vlastníctvom autora blogu, sú na blogu používané k nezištným redakčným účelom a k nezištnému novinárskemu spravodajstvu a publicistike v súvislosti s udalosťami, ktoré sú pre verejnosť zaujímavé a hodné zaznamenania v zmysle dodržania doktríny čestného použitia ("fair use") podľa amerického zákona o autorských právach. Napriek tomu, ak na tomto blogu nájdete svoju fotografiu, o ktorej si myslíte, že u nej nebola dodržaná licenčná schéma o možnostiach jej voľného zdieľania a využívania, alebo fotografiu, o ktorej si myslíte, že je v rozpore s doktrínou čestného použitia ("fair use") podľa amerického zákona o autorských právach, a neželáte si, aby sa na tomto blogu ďalej zobrazovala, kontaktujte ma, prosím.